Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Sakkunnig brand


Sakkunnig brand

Brand & Riskanalys kan erbjuda behörighet sakkunnig brand genom hela byggprocessen för att minska antalet överraskningar, skapa kostnadseffektivitet och resultera i lagstadgade intyg enligt Boverkets byggregler.

Som sakkunniga jobbar vi för beställarens kontrollansvarige och kan redan i uppstart av projektet vara en bra rådgivare vid exempelvis val av systemlösningar.

Exempel på tjänster:
• Regelbundet stöd och uppföljning av brandskyddsfrågor under byggprocessen
• Utredning och rådgivning under skisskede
• Upprättande av kontrollinstruktioner inför samordnad provning och slutbesiktning
• Upprättande av sakkunnigintyg efter slutbesiktning

Integritetsinställningscenter