Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Riskhantering


Riskhantering

Brand & Riskanalys kan vara behjälpliga i planärenden där det krävs en riskanalys, exempelvis vid ändringar som medför ökad personintensiv verksamhet intill farligtgodsled, industri, bensinstation mm.

I ett modernt samhälle med högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet har riskhantering blivit ett vedertaget arbetsredskap. Med en effektiv riskhantering blir riskerna synliga och kan hanteras genom lämpliga åtgärder.

Vi hjälper er med att identifiera olika slags brister och risker som kan leda till brand eller avbrott. Efter en genomförd risk- och verksamhetsanalys tas en plan fram för att skapa kontinuitet. Detta för att minimera riskerna för kostsamma händelser som kan skada företaget. Direkt, genom till exempel egendomsskador och indirekt genom förlorade marknadsandelar eller försämrat anseende hos kunderna.

Exempel på riskanalyser:
• Beslutsunderlag vid samhällsplanering
• Dimensioneringsverktyg vid farligt gods
• Redskap för klargöranden av säkerhet inom industriverksamhet och företag

Integritetsinställningscenter