Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Byggnadstekniskt brandskydd


Byggnadstekniskt brandskydd

Byggnadstekniskt brandskydd handlar om att enligt Boverkets byggregler förebygga skada för person såväl som för egendom och miljö. Genom ett tidigt möte och val av dimensioneringsmetod av fastighetens brandskydd skapas kostnadseffektiva och flexibla brandskyddslösningar vid ny-, till- och ombyggnationer.

I takt med ny kunskap och erfarenhet utvecklar Boverket funktionsbaserade byggregler. Brand & Riskanalys arbetar bland annat med analytisk dimensionering, vilket medför att vi genom beräkningar och datasimuleringar kan erbjuda bästa möjliga lösningar för alla typer av byggnader.

Förenklad dimensionering ger optimala brandskyddslösningar för enklare byggnader.
Exempel på tillämpningar inom byggnadstekniskt brandskydd:
• Brandskyddsdokumentation med tillhörande ritningsbilagor
• Brandförloppsberäkningar och utrymningsdimensionering
• Brandskyddsinventering i byggnader och på företag
• Utrymningsplaner

Integritetsinställningscenter