Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Våra tjänster

360° inom brand och risk

ikon-brandrisk

Byggnadstekniskt brandskydd Brandskydd i en byggnad skapas genom tekniska lösningar som med rätt kunskap och kompetens kan göras både flexibla och ekonomiska. › Läs mer


ikon-sakkunnig

Sakkunnig brand Att anlita en sakkunnig genom hela byggprocessen minskar antalet överraskningar, skapar kostnadseffektivitet och resulterar i lagstadgade intyg. › Läs mer


ikon-riskhantering

Riskhantering Riskhantering för att synliggöra och förebygga. Riskanalyser tydliggör risken för brand och dyra avbrott samt att personskada kan förebyggas.› Läs mer


ikon-system-br

Systematiskt brandskyddsarbete Efter inventering och dokumentering av brandskyddet skapar vi en plattform för en tydlig och enkel hantering av det löpande brandskyddet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor (2003:778)”. › Läs mer

Vår arbetsprocess

. Nedan ges exempel på hantering av ett medelstort uppdrag: . Hur brandskyddsfrågor hanteras från skiss till inflyttning har stor inverkan på slutresultatet. En tidig dialog om brandskyddet vid uppstart av detaljprojektering är en förutsättning för att erhålla ett optimalt och kostnadseffektivt brandskydd. . Byggskedet bör inledas med en tydlig genomgång av en kontrollplan över brandskyddet. Den redovisar vad som är viktigt att beakta vid samordnad provning och vilka intyg som skall redovisas vid slutbesiktning till myndighet. . Regelbunden insats av brandsakkunnig i form av stöd och rådgivning under byggskedet ger goda förutsättningar för en problemfri slutbesiktning avseende byggnadstekniskt brandskydd. Efter slutbesiktning upprättas ett Sakkunnigintyg Brand som redovisas för byggnadsnämnd och därefter kan byggnaden tas i bruk. . Slutligen upprättas Brandskyddsdokumentationen som relationshandling och ligger till grund för fastighetsägare och verksamhetsutövare vid uppstart av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) och vid eventuella framtida ändringar i byggnaden.

Droppe-flode

Integritetsinställningscenter