Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Utskicket


UTSKICKET – Vårt nyhetsbrev

Utskicket är ett nyhetsbrev till våra kunder och samarbetspartners för att informera om små och stora händelser inom våra verksamhetsområden.

Önskar ni prenumerera på vårt nyhetsbrev? Maila till info@brandrisk.se

Utskicket   UTSKICKET 17 – 17

 

 

Ladda ner PDF (2MB)

Utskick 16-2   UTSKICKET 16 – 16

 

 

   Ladda ner PDF (2MB)

Utskicket -15   UTSKICKET 15 – 15

 

 

   Ladda ner PDF (654KB)

Utskicket 14UTSKICKET 14 – 14
Brand & Riskanalys expanderar i Karlskrona. Fyra brandingenjörer samt en CAD-ritare har anställts under året. Linnéuniversitetet i Kalmar projekterar för nya universitetsbyggnader. Växjö bygger ny skola i Bredvik med plats för 900 elever.

Ladda ner PDF (633KB)

Utskicket 14UTSKICKET 13 – 12
Stort fokus på brandskyddet i nya BBR 19. Växjö har fått flera nya arenor, byggda med naturliga material och träkänsla. ABB i Karlskrona är en världsledande tillverkare av högspänningskablar. Brand & Riskanalys satsar hårt på friskvård för sina anställda.

Ladda ner PDF (498KB)

Utskicket 14UTSKICKET 12 – 11
Nytt kontor öppnat i Karlskrona.Stora åhörarskaror till våra frukostseminarier där bl a ämnen som kostnadsberäkningar för brandtekniska installationer belystes. Den nya Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj i år. Syftet är en tydligare och snabbare byggprocess.

Ladda ner PDF (470KB)

Utskicket 14UTSKICKET 11 – 10
Nya boendeformer för äldre. Vad innebär de olika benämningarna? Vilka krav får ställas vid byggnation av trygghetsboende för äldre? Rapport från vårt deltagande i den internationella brandkonferensen, anordnad av SFPE (Society of Fire Protection Engineers).

Ladda ner PDF (641KB)

Utskicket 14UTSKICKET 10 – 10
Hur hanterar man brandfarlig vara? Utredning angående farligtgodstransporter, på intilliggande väg, vid planering av nytt handelsområde i Västervik. Vi får allt fler förfrågningar om ett ökat deltagande i byggprocessen.

Ladda ner PDF (474KB)

Utskicket 14UTSKICKET 9 – 09
Scandic bygger hotell vid Borgmästarkajen i Karlskrona. Det gamla mejeriet i Västervik byggs om till ungdoms- och kulturhus. Passivhus med aktivt brandskydd byggs i Växjö.

Ladda ner PDF (509KB)

Utskicket 14UTSKICKET 8 – 09
Brand & Riskanalys expanderar i Karlskrona. Fyra brandingenjörer samt en CAD-ritare har anställts under året. Linnéuniversitetet i Kalmar projekterar för nya universitetsbyggnader. Växjö bygger ny skola i Bredvik med plats för 900 elever.

Ladda ner PDF (543KB)

Integritetsinställningscenter