Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Systematiskt brandskyddsarbete


SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brand & Riskanalys kan efter inventering och dokumentering av byggnadens brandskydd samt klargörande av ansvarsroller skapa en plattform för en tydlig och enkel hantering av det löpande brandskyddet utifrån ”Lag om skydd mot olyckor (2003:778)”.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett tydligt ansvar som betonas i ”Lag om skydd mot olyckor (2003:778)”. Ett dokumenterat brandskydd saknas idag för många byggnader, vilket gör det svårt för fastighetsägare och verksamhetsutövare att effektivt bedriva en fortlöpande kontroll av byggnadens brandskydd. Ett väl fungerande SBA skapar struktur utifrån byggnadens och verksamhetens egna förutsättningar. Våra brandprojektörer hjälper dig att hitta rätt tillvägagångssätt inom SBA.

Exempel på tjänster för SBA:
• Inventering av brandskydd i befintlig byggnad
• Framtagande av kontrollplaner och stöd i uppstart av det systematiska brandskyddsarbetet
• Regelbunden uppföljning i verksamheters systematiska brandskyddsarbete som stöd för brandskyddsansvarig

Integritetsinställningscenter