Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Linne


Från Växjö Universitet/Kalmar högskola till Linnéuniversitetet

I mitten på 90-talet inledde Brand & Riskanalys sina första åtaganden på det växande universitetsområdet. Området har exploaterats kraftigt med utbildningslokaler, bibliotek, restauranger och bostäder.
Uppförandet av ett flertal byggnader på universitetsområdet har inneburit stora utmaningar och fastighetsägare Videum AB var tidiga med att tillämpa analytisk dimensionering i projekteringsskedet.
Växjö Universitet har alltid haft högt ställda krav på till- och frångänglighet för funktionshindrade och stor vikt har lagts på att tillskapa en hög säkerhetsnivå för denna målgrupp som dagligen vistas i byggnaderna.

byggnader-brevikUtförda analytiska dimensioneringar visade sig vara lönsamt sett ur ett kostnads-/nyttoperspektiv för både fastighetsägare och verksamhetsutövare då byggnader kunnat uppföras med stor öppenhet och flexibilitet för framtida förändringar. Upprättade informativa brandskyddsdokumentationer med ritningsbilagor utgör idag ett utmärkt underlag till det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Vårt arbete med uppbyggnad av Växjö Universitet har gett oss stora erfarenheter av brandteknisk dimensionering av komplexa publika lokaler. Erfarenheter från brandskyddsarbetet åt Videum utvecklas nu vidare i den stora satsningen i Kalmar med uppförandet av nya universitetsbyggnader åt Linnéuniversitetet.

Referenser: . Linneuniversitet . | . Västerviks sjukhus . | . ABB . | . Bredvik

Integritetsinställningscenter