Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Bredvik


Växjös största skola – Bredvik

Projektering av Bredviks skola i de västra delarna av Växjö är nu slutförd. Skolan, som beräknas vara färdigställd under 2017, kommer att bli Växjös största med plats för 900 elever från förskolan till årskurs 9.
Projektet präglas inte bara av ett högt säkerhetstänkande utan också av en hög ambition gällande miljö då byggnaden uppförs för att uppnå miljöklassning enligt Miljöbyggnad Silver.

byggnader-brevikBrand & Riskanalys har varit delaktiga i projektet hela vägen från skisstadiet med riskanalys och brandskyddsbeskrivning som systemhandling, fram till slutförd detaljprojektering. Vidare ingår vi även i kontrollorganisationen under hela den kommande byggtiden.

Genom ett tidigt engagemang i projektet har vi löpande kunnat föra en dialog med byggherre, verksamhet och övriga projektörer för att hitta kostnadseffektiva och optimala brandsskyddslösningar.

En väl genomtänkt brandskyddsprojektering med sprinklerinstallation, nödbelysning och brandgasventilation skapar trygghet för kommande elever och personal.

Referenser: . Linneuniversitet . | . Västerviks sjukhus . | . ABB . | . Bredvik

Integritetsinställningscenter