Stäng av mobilversion
  •  
  •  

abb


Asea Brown Boveri (ABB)

ABB:s historia går tillbaka till slutet av 1800-talet. High Voltage Cables i Karlskrona är världsledande tillverkare av högspänningskabel för land och sjö. Vindkraftsparker till havs och oljefält i Nordsjön skapar en stor efterfrågan på högspänningskablar, vilket innebär att produktionen i Karlskrona ska fördubblas. En investering på ca 2,5 miljarder kronor, med bland annat stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

byggnader-brevik ABB i Karlskrona

Brand & Riskanalys har sedan år 2005 haft förtroendet att ansvara för brandskyddsprojektering åt ABB i Karlskrona.
ABB har höga ambitionsnivåer avseende säkerhet och brandskydd, med vetskapen att bränder kan medföra stora ekonomiska konsekvenser så som långa stilleståndstider och hälsorisker.
Projektet med att fördubbla produktionen i Karlskrona pågår i ett mycket högt tempo. Detta innebär stora utmaningar för oss som deltar i byggnadsprojekten. För att få ett lyckat slutresultat krävs ett väl fungerande samarbete mellan beställare, verksamhet, arkitekt, projektörer och entreprenörer.

Referenser: . Linneuniversitet . | . Västerviks sjukhus . | . ABB . | . Bredvik

Integritetsinställningscenter