Stäng av mobilversion
  •  
  •  

Kvalitetssäkring - Brandrisk


Kvalitetssäkring

Brand & Riskanalys är certifierade inom både kvalitet och miljö enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Ledningssystemet är anpassat efter företaget för att effektivisera och säkerställa arbetet mot kund. Samtliga medarbetare hanterar uppdragen likartat med verktyg i form av rutiner, checklistor och arbetsinstruktioner som beskriver de olika arbetsmomenten i byggprocessen. Varje enskilt uppdrag anpassas med hänsyn till projektets omfattning och komplexitet.

I alla projekt arbetar minst två brandingenjörer som har rätt kompetens för just det aktuella projektet, en som handlägger projektet och en som är internkontrollant. Aktuell arbetsprocess eliminerar eventuella avvikelser genom granskning och utvärdering av utfört arbete samt att initiativ/förbättringar fångas upp från våra medarbetare. Kunskapsförmedling och kunskapsåterföring är centrala delar i verksamhetssystemet.

För Brand & Riskanalys har ett gemensamt kvalitetssystem visat sig vara viktigt vid hantering av kostnader och risker för våra kunder, vilket sparar tid och pengar. Detta gör Brand & Riskanalys mer konkurrenskraftig och redo för framtida utmaningar.

Brand & Riskanalys är ett R-licensierat företag. Licensmärket R står för rekommenderat företag och är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag som aktivt arbetar med etikfrågor inom sin organisation. Vi arbetar även efter Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendationer för upprättande av brandskyddsdokumentationer. Företaget innehar konsultansvarsförsäkring.

Alla uppdrag utförs enligt ABK09.

Integritetsinställningscenter